Gemeenteraad

Jan Balduck

Fractieleider

Jan Balduck

Fractieleider

Geert Deroose

Commissie interne zaken - Lid algemene vergadering De Schakel

Xander Pruvoost

Commissie Externe Zaken Lid Algemeen Bestuur Sportbeheer Lid Politieraad Vertegenwoordiger Toerisme Leiestreek

Bernard Loosveldt

Externe zaken.

Thea Mestdagh