350.000 euro voor brokkelbrug

Bert en Michiel

Vlaamse overheid trekt 350.000 euro uit voor brokkelbrug in Waregem

De Brug 40 over de E17 in de Nokerseweg in Waregem is een van de acht West-Vlaamse bruggen die vorig jaar werden opgenomen op de lijst van prioritaire kunstwerken. Dat betekent dat de brug zich in een zeer slechte staat bevindt en dringend moet aangepakt worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt daarom dit jaar 350.000 euro vrij voor de totale renovatie van de brug. Voorlopig is het echter niet duidelijk wanneer de werkzaamheden effectief zullen starten. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag die Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) stelde aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Alle bruggen in Vlaanderen worden periodiek gecontroleerd en onderverdeeld in vijf categorieën afhankelijk van hun huidige toestand. Die categorieën variëren van één (goed) tot vijf (zeer slecht). “Eén van de kunstwerken in categorie 5 is Brug 40 over de E17 in de Nokerseweg in Waregem. Tijdens de laatste inspectie op 26 september 2021 bleek dat het bouwwerk te kampen had met waterinsijpeling, blootliggende wapeningen, beginnende uitspoelingen en enkele defecten aan de randbalk”, weet parlementslid Bert Maertens.

AWV trekt daarom 350.000 euro uit voor de volledige renovatie van de brug. “Daarbij zullen de waterdichting en de voegen van het kunstwerk vernieuwd worden. Ook het beton aan de onderzijde wordt hersteld. Intussen is de studie voor de renovatie afgerond. Ook het sloopopvolgingsplan en een raming zijn opgemaakt. Nu wordt het  bestek nog afgerond en volgt de opstart van de aanbesteding. Het is voorlopig niet bekend wanneer de werken aanvangen en hoe lang ze zullen duren. De exacte timing en fasering worden met de stad Waregem besproken naarmate het bestek verder is uitgewerkt”, besluit Maertens. 

Michiel Vandewalle, fractieleider van N-VA Waregem reageert opgetogen. “Fijn dat Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens aandacht vraagt voor de veiligheid van de Waregemnaars en alle weggebruikers die langs de E17 in Waregem passeren. Het is goed dat Vlaanderen de nodige middelen vrijmaakt voor de herstelling van deze brug. Zelf zal ik in de gemeenteraad er op aan dringen dat het stadsbestuur van Waregem dit dossier goed opvolgt. Vooral een duidelijke communicatie bij eventuele omleidingen is daarbij zeer belangrijk”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is