Carl Vanhoutte

Carl (°1964) was al begin jaren '80 van de vorige eeuw een van de stichters en bezielers van de Waregemse Volksuniejongeren en is N-VA'er van het eerste uur. In 2015 werd hij voorzitter van de bloeiende afdeling van N-VA in Waregem.

Beroepshalve is hij actief als privédetective en forensisch fraude auditor met een bijzondere belangstelling voor fraudedetectie en -bestrijding in de private en professionele sfeer.

Hij treedt tevens op als ‘Certified Data Protection Officer’ in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) bij private bedrijven, non-profit organisaties en overheidsinstellingen. Daarnaast maakte Carl tot voor kort bij Syntra West als gastdocent jonge starters wegwijs in bedrijfsbeheer.

Carl leest alles wat hij te pakken krijgt en volgt bezeten de (gemeente)politiek met bijzondere aandacht voor veiligheid in de ruimste zin, openbaarheid van bestuur, totale transparantie en ethiek in bestuurszaken.
Hij is bijzonder allergisch aan zelfbediening en achterkamerbeslissingen.

Carl vertegenwoordigt de Waregemse N-VA afdeling in het arrondissementeel bestuur (Kortrijk-Roeselare-Tielt) waar hij als partijraadslid werd verkozen.