Marianne Verbeke

Getrouwd met Chris Devriendt.
Mijn motivatie groeide vanuit mijn opvoeding. We zijn van thuis uit altijd politiek geëngageerd geweest. Voor mij was de VU( nu N-VA) dus geen ‘ keuze’ die ik  moest maken, 
het Vlaamsgezind nest was er .
Interesse was constant , maar echte betrokkenheid kwam pas later.
Maatschappelijk droeg ik eerst al jaren mijn steentje bij door actief te zijn in diverse besturen en verenigingen en logisch daaruit voortvloeiend kwam het politiek engagement.
Zonder oprechte bekommernis om het welzijn van de medeburger  zou deze motivatie niet blijvend zijn.