OCMW-raad

Marianne Verbeke

Lid BCSD ( bijzonder comité sociale dienst) Afgevaardigde voor Raad in de LAC (lokale adviescommissie rond water- en energieverbruik dienst a/klanten OCMW) Lid RVB Werkplus ( Veloods )

Johan Roose

Lid Bijzondere Commissie Ouderlingen Zorg - Lid Seniorenadviesraad